Raport de Analize Medicale: 3257457.2021 INVESTIGAȚII BIOLOGIE MOLECULARĂ PCR Molecular biology test | ПЦР Молекулярно-биологическое исследование Nume: Surname/ Ф амилия Ungur Ungur Prelevarea probei, adresa: Place of sampling/ Место забора mun.Chişinău, bd.Dacia, 47/2 Prenume: Given name/ Имя Marian Marian Prelevarea probei, data/ ora: Date/ time of sampling/ Дата/ время забора Proba Nr./Sample No./Образец № 327457 327457 Gen: Sex/ Пол Masculin Masculin Male/ Мужской Înregistrarea probei î n laborator, data/ ora: Time of sample received by laboratory/ Время получения пробы в лабораторию Data naşterii: Date of birth/ Дата рождения 10.05.1988 10.05.1988 (33 ani) (33 ani) IDNP: Personal No./ ИПН 2007001007788 2007001007788 Data efectuării examinărilor: Examination date/ Дата иследования Domiciliu, adresa: Address/ Адрес Chișinău, str. Gheorghe Asachi 62/4, ap. 11 Parametru Parametru Test / Test / Название (показатель) Название (показатель) Rezultat Rezultat Result / Result / Результат Результат Valori de Valori de referință referință Reference range / Reference range / Референсные Референсные значения значения Unităţi de Unităţi de măsură măsură Units / Units / Единицы Единицы измерения измерения Acest rezultat confirmă absența virusului SARS-CoV-2, COVID-19 în exudatul nazofaringian, la momentul prelevării materialului biologic. This result confirms the absence of SARS-CoV-2, COVID19 virus in nasopharyngeal exudate at the time of biological sampling. Результат подтверждает отсутствие вируса SARS-CoV-2, COVID-19 в носоглоточном мазке на момент забора биоматериала. SARS–CoV-2, COVID-19, în exudat nazofaringian (ARN, calitativ) SARS-CoV-2, COVID-19 (RNA, qualitative) in nasopharyngeal swab / SARS-CoV-2, COVID-19 (РНК, качественный), мазок из зева и носа negativ negative / отрицательный negativ negative / отрицательный Metoda de investigare: Real Time PCR | Investigation method: Real Time PCR | Метод иследования: ПЦР в реальном времени. Interpretare: Interpretation:/ Интерпретация: IMPORTANT: IMPORTANT: Important/ Важно Acest buletin de analize medicale este dotat cu QR-code și este valabil fără ștampilă și semnătură, inclusiv și în format electronic. Pentru verificarea autenticității lui, vă rugăm să scanați QR codul. This laboratory report holds a QR code and is valid without stamp and signature, even electronic kind. To verify its authenticity, please scan the QR code. Этот лабораторный отчет включает QR-код и действителен без печати и подписи, в том числе и в электронном формате. Чтобы проверить его подлинность, отсканируйте QR-код. COVID-19 COVID-19 Executant: Processed by Исполнитель Biolog, Irina Belous Verificat de: Checked by Проверено Şeful departamentului Head of departament Заведующим отделом Rotari Ion Validat de: Approved by Утверждено Şeful laboratorului Head of Laboratory Заведующий лабораторией Armaşu Sergiu Eliberat de: Issued by Выдан 09.11.2021 07:49 09.11.2021 09:06 09.11.2021 09.11.2021